Ako prílohu môžete pripojiť výpis okien a dverí, alebo Váš spracovaný projekt, kde sú rozmery, kusy a požiadavky.
/* Mobile Menu style */